חלון עופרת למתקן – Single Hopper Sub-Packing Fume Hood

חלון עופרת למתקן – Single Hopper Sub-Packing Fume Hood

Single Hopper Sub-Packing Fume Hood

מותאם במידות לדרישות הלקוח