Monthly Archives: נובמבר 2014

הטיסה הכי זולה לוושינגטון – 682 יורו לכיוון אחד בלבד

טיסה מ: תל אביב ישראל
אל: וושינגטון ארצות הברית
בתאריך:28.01.2015
מחיר:682 יורו
כיוון אחד
קישור:http://flug.idealo.de/ergebnis/93UzB
נמצא בתאריך:9.11.2014

קריאת פרק תהלים:
תהלים פרק כט
כט מזמור, לדוד הבו ליהוה בני אלים; הבו ליהוה, כבוד ועז:
2 הבו ליהוה כבוד שמו; השתחוו ליהוה, בהדרת-קדש:
3 קול יהוה, על-המים אל-הכבוד הרעים; יהוה, על-מים רבים:
4 קול-יהוה בכח; קול יהוה, בהדר:
5 קול יהוה שבר ארזים; וישבר יהוה, את-ארזי הלבנון:
6 וירקידם כמו-עגל; לבנון ושרין, כמו בן-ראמים:
7 קול-יהוה חצב, להבות אש:
8 קול יהוה יחיל מדבר; יחיל יהוה, מדבר קדש:
9 קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו; כלו, אמר כבוד:
10 יהוה למבול ישב; וישב יהוה, מלך לעולם:
11 יהוה, עז לעמו יתן; יהוה יברך את-עמו בשלום:

1 2 3 4 5 32