Monthly Archives: נובמבר 2014

טיסה זולה ללוס אנג'לס – 638 יורו הלוך וחזור

טיסה מ:תל אביב ישראל
אל: לוס אנג'לס ארצות הברית
בתאריך:21-29.01.2015
מחיר: 638 יורו
הלוך וחזור
קישור: http://flug.idealo.de/ergebnis/94s1D
נמצא בתאריך:11.11.2014

קריאת פרק תהלים:
תהלים פרק ט
ט למנצח עלמות לבן, מזמור לדוד:
2 אודה יהוה בכל-לבי; אספרה, כל-נפלאותיך:
3 אשמחה ואעלצה בך; אזמרה שמך עליון:
4 בשוב-אויבי אחור; יכשלו ויאבדו, מפניך:
5 כי-עשית משפטי ודיני; ישבת לכסא, שופט צדק:
6 גערת גוים אבדת רשע; שמם מחית, לעולם ועד:
7 האויב תמו חרבות, לנצח וערים נתשת; אבד זכרם המה:
8 ויהוה לעולם ישב; כונן למשפט כסאו:
9 והוא, ישפט-תבל בצדק; ידין לאמים, במישרים:
10 ויהי יהוה משגב לדך; משגב, לעתות בצרה:
11 ויבטחו בך יודעי שמך; כי לא-עזבת דרשיך יהוה:
12 זמרו, ליהוה ישב ציון; הגידו בעמים, עלילותיו:
13 כי-דרש דמים אותם זכר; לא-שכח, צעקת עניים (ענוים):
14 חננני יהוה, ראה עניי משנאי; מרוממי, משערי מות:
15 למען אספרה, כל-תהלתיך בשערי בת-ציון; אגילה, בישועתך:
16 טבעו גוים בשחת עשו; ברשת-זו טמנו, נלכדה רגלם:
17 נודע יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע; הגיון סלה:
18 ישובו רשעים לשאולה; כל-גוים, שכחי אלהים:
19 כי לא לנצח ישכח אביון; תקות ענוים (עניים), תאבד לעד:
20 קומה יהוה אל-יעז אנוש; ישפטו גוים, על-פניך:
21 שיתה יהוה מורה, להם ידעו גוים; אנוש המה סלה:

1 2 3 4 32