Monthly Archives: נובמבר 2014

הטיסה הכי זולה ללוס אנג'לס – 585 יורו לכיוון אחד בלבד

טיסה מ:תל אביב ישראל
אל: לוס אנג'לס ארצות הברית
בתאריך:20.01.2015
מחיר: 585 יורו
כיוון אחד הלוך
קישור: http://flug.idealo.de/ergebnis/94s1D
נמצא בתאריך:11.11.2014

תהלים:
תהלים פרק י
י למה יהוה תעמד ברחוק; תעלים, לעתות בצרה:
2 בגאות רשע ידלק עני; יתפשו במזמות זו חשבו:
3 כי-הלל רשע על-תאות נפשו; ובצע ברך, נאץ יהוה:
4 רשע, כגבה אפו בל-ידרש; אין אלהים, כל-מזמותיו:
5 יחילו דרכו (דרכיו) בכל-עת, מרום משפטיך מנגדו; כל-צורריו, יפיח בהם:
6 אמר בלבו בל-אמוט; לדר ודר, אשר לא-ברע:
7 אלה פיהו מלא ומרמות ותך; תחת לשונו, עמל ואון:
8 ישב במארב חצרים, במסתרים יהרג נקי; עיניו, לחלכה יצפנו:
9 יארב במסתר כאריה בסכה, יארב לחטוף עני; יחטף עני, במשכו ברשתו:
10 ודכה (ידכה) ישח; ונפל בעצומיו, חלכאים (חיל כאים):
11 אמר בלבו שכח אל; הסתיר פניו, בל-ראה לנצח:
12 קומה יהוה, אל נשא ידך; אל-תשכח עניים (ענוים):
13 על-מה נאץ רשע אלהים; אמר בלבו, לא תדרש:
14 ראתה כי-אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה; יתום, אתה היית עוזר:
15 שבר זרוע רשע; ורע, תדרוש-רשעו בל-תמצא:
16 יהוה מלך עולם ועד; אבדו גוים, מארצו:
17 תאות ענוים שמעת יהוה; תכין לבם, תקשיב אזנך:
18 לשפט יתום, ודך בל-יוסיף עוד; לערץ אנוש, מן-הארץ:

1 2 3 32