Monthly Archives: אוקטובר 2014

טיסה זולה לפרנקפורט 110 יורו לכיוון אחד – טיסות זולות לפרנקפורט

טיסה זולה לפרנקפורט 110 יורו לכיוון אחד – טיסות זולות לפרנקפורט

טיסה מ:תל אביב ישראל
אל: פרנקפורט גרמניה
בתאריך: 14.01.2015
מחיר: 110 יורו
כיוון אחד
קישור:http://flug.idealo.de/ergebnis/8u3mI
נמצא בתאריך:27.10.2014

קריאת פרק תהלים:
תהלים פרק מט
מט למנצח לבני-קרח מזמור:
2 שמעו-זאת כל-העמים; האזינו, כל-ישבי חלד:
3 גם-בני אדם גם-בני-איש; יחד, עשיר ואביון:
4 פי ידבר חכמות; והגות לבי תבונות:
5 אטה למשל אזני; אפתח בכנור, חידתי:
6 למה אירא בימי רע; עון עקבי יסובני:
7 הבטחים על-חילם; וברב עשרם, יתהללו:
8 אח, לא-פדה יפדה איש; לא-יתן לאלהים כפרו:
9 ויקר פדיון נפשם, וחדל לעולם:
10 ויחי-עוד לנצח; לא יראה השחת:
11 כי יראה חכמים ימותו, יחד כסיל ובער יאבדו; ועזבו לאחרים חילם:
12 קרבם בתימו לעולם, משכנתם לדר ודר; קראו בשמותם, עלי אדמות:
13 ואדם ביקר בל-ילין; נמשל כבהמות נדמו:
14 זה דרכם כסל למו; ואחריהם בפיהם ירצו סלה:
15 כצאן לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר, וצירם (וצורם) לבלות שאול, מזבל לו:
16 אך-אלהים, יפדה נפשי מיד-שאול; כי יקחני סלה:
17 אל-תירא כי-יעשר איש; כי-ירבה כבוד ביתו:
18 כי לא במותו יקח הכל; לא-ירד אחריו כבודו:
19 כי-נפשו בחייו יברך; ויודך, כי-תיטיב לך:
20 תבוא עד-דור אבותיו; עד-נצח, לא יראו-אור:
21 אדם ביקר ולא יבין; נמשל כבהמות נדמו:

1 2 3 4 5 26