Monthly Archives: אוקטובר 2014

טיסה זולה להמבורג – 122 יורו לכיוון – תל אביב המבורג

טיסה מ: תל אביב ישראל
אל: המבורג גרמניה
בתאריך: 19.01.2015
מחיר: 122 יורו
כיוון אחד
קישור:http://flug.idealo.de/ergebnis/8wF3g
נמצא בתאריך: 30.11.2014

קריאת פרק תהלים:
תהלים פרק כו
כו לדוד שפטני יהוה, כי-אני בתמי הלכתי; וביהוה בטחתי, לא אמעד:
2 בחנני יהוה ונסני; צרופה (צרפה) כליותי ולבי:
3 כי-חסדך לנגד עיני; והתהלכתי, באמתך:
4 לא-ישבתי עם-מתי-שוא; ועם נעלמים, לא אבוא:
5 שנאתי קהל מרעים; ועם-רשעים, לא אשב:
6 ארחץ בנקיון כפי; ואסבבה את-מזבחך יהוה:
7 לשמע בקול תודה; ולספר, כל-נפלאותיך:
8 יהוה, אהבתי מעון ביתך; ומקום, משכן כבודך:
9 אל-תאסף עם-חטאים נפשי; ועם-אנשי דמים חיי:
10 אשר-בידיהם זמה; וימינם, מלאה שחד:
11 ואני בתמי אלך, פדני וחנני:
12 רגלי עמדה במישור; במקהלים, אברך יהוה:

טיסה זולה להמבורג – 122 יורו לכיוון – תל אביב המבורג

1 2 3 26